Szanowni Państwo

W imieniu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i zespołu współpracującego, dziękuję bardzo za chęć wzięcia udziału w badaniu, skierowanym do grupy zawodowej diagnostów laboratoryjnych w Polsce.

Pragniemy przeanalizować grupę diagnostów laboratoryjnych w celu zbadania możliwości rozwoju zawodu, wykorzystania umiejętności pracowników oraz ich satysfakcji. Wyniki badania mogą mieć wpływ na praktyczną implementację w strategii planowania kształcenia oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Wyniki wykorzystane będą jedynie do celów naukowych i analizowane w formie statystycznej.

Kwestionariusz składa się z 2 części, zawiera pewne twierdzenia - proszę przeczytać je bardzo uważnie, a następnie zaznaczyć przy każdym z nich tę odpowiedź, która, Pani/Pana zdaniem, najtrafniej opisuje Pańską opinię.

Ważne jest, aby udzielać szczerych odpowiedzi.

Nie ma odpowiedzi dobrych lub złych.

Czas na udzielenie odpowiedzi jest nieograniczony.

dr n med. Marlena Robakowska